Eşkiya Belgelerinde Adı Geçen Gerçek Yerler Ve Adresleri

aga_0074

Youtube sayfamız Defineadresi TV
Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
960
Tepkime puanı
2,406
Puanları
131
ÇAMLI TEPE: İznik in kuzey doğu kısmında 1,5 saat mesefede adı çamlık tepe denen yerde dağın üzerinde soba borusu gibi bir delik olan kaya var bukaya yerden1 metre kadar dışarıdadır burası açılırsa altından büyük bir kuyu çıkacaktır dikkat edin kuyuda havalandırma sistemi vardır içine düşülebilir kuyunun dibinde azileride dikili iki sütun ve sütunlar yazılıdır orta yerinde bir komutan mezarı vardır çok zengindir kuyuyu kapatan taşın altında müjdesi vardır 4 arşın kadardır

SARI KAYA: Sarıkayada bir koltuk taşı olacak karşısında kapıkaya vardır sarı kayada altın işlenen küçük bir darphane bulunur birde saatli taş vardır üçe çeyrek kala sarıkayanın önünden dere geçer biraz ileride birleşir burada değirmen bulunur yakınından geçen yol iki ye ayrılır burada bir mezar bulunur mezar doludur 3 dikili taş ve kaynak mezarın işaretidiR..

KARAHASAN KÖPRÜSÜ: köprünün baştarafındaki mahzen 3 taş muska şeklindedir altta dört köşe taş bir diz boyundan çıkacaktır dörtbin okka ikinci kafanın (kemerin) olduğu yerde kız resmi kantar ve terazi resmi nereye bakıyorsa hedef orası köprüde çekilecek taşlara dikkat köprünün doğu yüzü deniz tarafı 100.150 adım mesafede siyah karataş harasandan yapılmış önündeki küçük tepecik açılacak mahzendir 1150 okka öprü dere kuyu kuru çeşme derede değirmen köprüden yukarı 7 dikilitaş birinde mavzer resmi ana yolda bir haç işareti buhaç doğaldır yoldaki taşlardan oluşmuştur altı doludur 1 arşın kadardır buradan yukarıda yolun üstünde birkayada tas kadar oyma içinda müjdesi yolda 3 adet dikili taş 3 virajda ortadakinin altında bir küp köprümnün ayaklarında bir yılan kuyuya bakıyor bir dibek taşı var orada

AYRAN PINARI: 3 karavana resmi içlerinde yılan yatıyor yol pınar çayır yapı yeri pınarın tam karsşısı 7 adım 3 kilodur

ŞEYTAN DEĞİRMENİ ( RÜZGAR DEĞİRMENİ) Rüzgar değirmeni kuyu yol mezarlık top ağaçların olduğu muhit bir ucu uzun haç değirmen taşı ayna delik güneyyüzündedir...... mesafede 3 tenekedir


ALİBEY ÇİFLİĞİ:Akmeşe çiflik mevkisi bayraklar mevkisi yurt yeri kuyu çiflik kuyu yol alibey çifliğidir bina yeri çalan adam .1 kazan
FIRIN MAĞARA 25 ARABA İHTİYAT PARASI :iznik ,kale,ada ve burun kısmında fırın mağara Saltanat taşından yarım sol edip 150 adım mesafede dikili bir taş üstüne çıkılacaktır taşın tanınması üstü pastal(padal)(pardal) altı çok güzeldir yontuludur bu kıyafetle fırının alev deliğine rast geleceğiz burada 25 araba ihtiyat parasıdır altın vegümüştü

İZNİK_BEYAZ TEPE= İznik kuzeydoğu kısmı araznin şekli 7 adet taş ocakları 222 rakamlı beyaz tepe beyaz tepe mahzen 890 hatıl uzunluk yer altı yürüyüşü 270 genişlik tarafları örgüden tanınır içeride kurşunlu direklerde görülür Giriş nokta batı deniz 113 devam eder güney batı kısmı 90 basamak devam eder doğu üst kısmı 60 basamak devam eder içerdeki kısımlar batı deniz ilk girişin merdiveni arkası sökülecek 7 mili 4 deri 3 sıra taş sökülecektir onlara tesadüf edilecektir 4 milyon Orta kısımda 7 taş üstüstedir sökülecek yedinci taş nihayettir kaya ile dondurulmuştur Çaresi kezzap suyudur 20700 okka mal vardır nihayet tarafında horasanla kilim ebatında bir taş sökülecektir Açılan bu kuyu ve bu delik cihan evi denenen bir mağaraya çıkacaktır karadeniz sahıline necektir bu mağarada her milletin malı vardır KARA TEWPE ARAYANLARA DUYURULUR

TEKKE KÖY denen yerde bir gerçek müslüman türbesi vede yakınında değirmen vardır türbede ruslara ait şavaş için ayrılmış paralar vardır

AKSU DERESİ : bu derede 3 adet kuyu vardır bu kuyular ayrı ayrı yerlerde olup nikomedya krallığının malları buradadır

DAĞARCIK DEĞİRMENİ: karadere içinde aşağıda su üç koldan gelir sağdan gelen murat dere soldan gelen sarı su ortadaki karadere yada karanlık deresidir buderede bük bir şelale yada kazan gölü vardır gölün kıyısında üzerinda (+) buluna iki düz kaya var altları doludur iki kazan bu dere içinde bulunan arkacık değirmenine kayaya oyma 18 basamakla çıkılır bir suyda doğuya akar basamaklara batıdan çıkılacaktır 300 adım ilerisinde (KOCA PESTRE) ağzı kapalıdır sağ yanında yüksekce bir kesme yol vardır bu yola9 basamaklı ağaç merdivenle çıkılr kesme yoldan 11 adım yürüyüp soluna döndüğünde karşınıza mihrap şeklinde bir kapatılmış yer gelir burası 80 cm kalınlık 90 cm geniş 120 cm boyunda kapıdır üç kolu musavi yukarı kolu uzun olan bir put buranın işaretidir kapı açılıp içeri girince elinde iki bakırla su getiren kızla elinde kadeh bulunan bir kızı göreceğiz kapıdan girinca sağ tarafta bir topal ayı 2 tekerlekli bir su sakası arabası 3 koşulu katır olacak katırlarla bir kız resmi arasında(+) var içinde miktarı az para biri yalaktan su içer diğeri bir puta bakar halde 2 güvercin olup baktığı put içinda miktarı az değeri hayli yüksek para ve bir kroki vardır sol tarafta 2 karaca karşı karşıya yatar vaziyette karacalardan birinin arka bacağında bir put bir ayağı topal avcı bir karaca tavşan birde ayı olacak ayınını bacağı altında put 2 yarım papaz resimleri ile iki hocaresmide vardır 7 yavrulu birde tavuk var üzerindeki yavruya yılan saldırıyor.

KEŞİŞ TEPESİ:üzerinde rüzgardan durulmayan keşiş tepesinde cam ve çömlek kırıntıların ın bulunduğu göze çarparacaktır bunların 12 adım batısında dikili bir taş vardır bu taş ile TURNACI HANI karşı karşıyadır buhanın kapısına 11 adım mesafede bir kapalı kuyu vardır


HALKALI kaya kısalar köyü muhiti köprü halkalı dere han ve kahve yeri pınar ve dere yol izmit yoluhan arkası doğukısıma ve deredeki nişanlara dikkat kör pınarada dikkat tabanca bıçak ayna resmi kör pınar 1 su bakırı safi 9 okka han doğu tarafına dikkat mahzen göçüktür üstünde kum taşı ve kazan üstüstedir takyanusdur demekki halkalıkaya değil halkalı dere imiş

KARTAL kaya (karga barka koska) kaya diyede söylenir kartalkaya taş ocağıdır üç bölümdür arazinin doğu yüzüdür en üstü hattı içtima girinti deniz 5 basamaklı karaya çıkış vapur resmi görülecek çörek resmi su akıntısı ufak bir çayır portatif yol kurt resmi izmit bu üç bölüktaş ocağı mağaraları vardır kaya mağaranın semt ve ismi kırmızı kayalar kapı deliğikadar sarpta yüksekte delil . üçüncü genişlik esas istikamettedir önü deniz üst nihayetinde kaynak bir kara pınar vardır batı tarafında bir müddet sonra 40 katırlıkahır ve ahırın taşları ve hayvan su içme taşları yalak taşları vardır mağaradan üç bölge açılacak yerleri gösteren mevkii adam heykeli çift at koşulu landoz fayton terbiyeler elinde lambalarda önünde yanar vaziyette içinde üst üste üç masa kuruludur hesap defteri masa tainın altındadır para kısmı taş altında defterin alştında yine para vardır kantarlarlar 99 üstndedir kapak taşı 100şevlik yontulmuştur üç şeve seçiği yer açılacaktır işaretler taşta vardır ayna masa kasa resimleride duvarlardadır rum kızları sağ tarafta oynar kemençe mağara tavanında keman çeker bu kırk katır üç sefer etmiştir önce olan malın üstüne ilave edilmiştir ikinci odanın geçirme taşı tamamen yerleşmemiştir çekilince mal çıkacaktır açılacak noktalarda zincirli anahtar ayyıldız kilit vardır giriş mahalli diş taraf çakıl moloz taşve moloz ağaçlar atılmiştır ilk taşta kurt ağzını açmış salyaları akar halda bakıyordur

AVCI KARACA…..avcı ile karaca arasında bir kuyu vardır mal bu kuyunun içindeki yuvarlak kayadadır 2600 okkadır

TEKNE KAYA…bukayanın üzerinde tekneye benzer bir oyma bulunur kuşlar buradan su içerler önü uçurum ve deredir tekneden akan sular kayanın dibine düşer bu kayanın altı iki odadır ikiside doludur


SARI MEŞELİK; Kapı kayanın kuzey yamacındaki iki dere çatındaki alandır burada iki adet kaya vardır uzaktan mandaya benzerler birinin rengi sarı diğeri siyahtır sarı olan mandanın baktığı yerden 650 metre kadar mesafede bir acı su bulunur bu suyun arkasnda 5 adet cakıl yığma bulunur kaynak suyu içilmez aşağısında altın madeni ve kireç ocakları ile bir değirmen bulunur benti taştan kesmedir tam güneyi kapı kaya boğazıdır bentin arkasındaki duvarda bir mktar mal vardır kuru duvardır burada 3 galeri olup açik haldedir değirmen ile kaynak arasında ki kayalıkta bir mahzen vardır yine burada 3 kireç oçağı bulunup ikisi derenin karşısında biri tektir tek olan kara taşlı olup üzeri çuruf ile örtülüdür 2000 okkadır safi beyaz altındır yine burade 7 yavrulu tavuk ile topal ayıda mevcut olup değirmenin nişanıdır tavuklar kireç kuyusuna bakarlar

SARIKIZIN MEZARI; Kzılmadenden ve kazan kayadan giden yol kapı kaya muhitinde birleşir arada kalan kirazlı bel denenen yerden geçerken cok dar bir yerden geçer burası bir boğazdır kuzey güne olarak uzanır taş döşelidir buyol buradaki tepeye çıkarken 3 adet keskin viraj yapar ve bir büyük düzlükte son bulur burada han yeri çeşme ve mezarlık vardır dağın batısıdır budağın doğusundaki yerler cok dik ve sarptır arazide bol miktarda kiraz ağacı bulunur ortadaki virajdan 100 metre kadar doğuda bulunan 3 dev kiraz ağacının ortadakinin 21 adım güneyinde bir çocuk mezarı bulunur boştur burayı kazarsak altından düz bir kapak taşı ve üzerinde çiviı ile yapılmiş ceviz ağacı resmi görülür dikkatli bakmadık ca görünmez ka pak kırılıp altından emaneti alınır burası 7 kattır son katta sarıkızın altından heykeli mevcuttur


DİREKLİ MAĞARA :Mağara içinde yakılacak bir kutu samandan çıkan duman mağaranın dışındaki bir yerde topraktan dışarıya tüter tarzda çıktığı görülecektir burası tespit edilip 1.5 boy kazıldıkta. çetebaşının havanını bulacağız bununda alt kısmında iki oda vardır biri gümüş diğerinde altın vardır Bu mağaranın ilerisinde 7 basamaklı merdiven olup alt kısmında içi dolu bir bakır mevcuttur Merdivenlerden indikten sonra kara fırın ağzına varırsın arka üstü içine girince iç duvarında bir baston ile altın saplı bir şemsiye görürüz Yine mağarada içinde 2 put ile iki öküz resmide göze çarpar yine burada bir adam resmi vardır ve yine burada bir ayı ile köpek resmi vardır köpeğin içinde az miktar para ile kroki vardır son merdivenin altında da 31 çete başının odası olacaktır burası darp hanedir direkli mağara içindeki işler bunlardan ibarettir ibarettirKUŞ KAYADA kartal yuvasını bulacaksın orada bir delik var oradaki delikte nöbetçi bekliyormuş yuvanın üstünde ( +) vardır kır istavrozu al parayı aşağıya gir mağaraya biraz derin orası volcanın mağarasıdır kapıyı açıp içeri girersen arabın topuzunu yer ölürsün Onun için kapının dibini kaz yayları boz birinci odada kül çe ikinci odada dökme para varHARAMİ dere; Haramideresi 5 yılda biriktirdiklerimizi haramidereye gömdük bu adı oraya biz verdik çukur köyün içinden geçer tekne yayladan başlar karadenizde sonbulur karadere köyünden yukarıda bulunan kemer köprünün doğu ayağına kilisenin çanlarını horasan içine koyduk aşağıdaki kalenin zirvesine bir kazan altın koyup üzerini çakıllarla kapadık safi 640 okkadır burası kalenin batısına düşer güneş batarken birtek burası güneş alır 2 arşın kadardır bu kaleye kemer köprüden ve doğudan iki yol gelir doğudan gelen yoldakisuyun yukarısında dikilitaşlarla çevrili bir yer vardır borası kuyudur kaleye doğru bakan tarafından 7 mezar vardır bunlar sahte mezar olup altı mahzendir cok değerlidir 2800 okkadır 14 arşındır burda horoz evliyası bulunur kalenin karşısı delikkayadır nöbetçi kulesidir buradan kaleye halatlarla geçilir önü mezardır buranın arkatarafında su kaynağı vardır bir bakraç emaneti suyun içindedir 2 arşındır 20 okkadır buradaki kanalın altını doldurduk girişi mezardandır üzerindeki işaret daire içinde 67 rakamı vardır tam altıdır 780 okka harman obada ikidee birleşir sonrada karadereye karışır yukarıdan gelen dere kuzetden doğar güneye akar diğer iki derebatıdan doğar doğuya akar tam dere çatında çeşme vardır 3 adım doğusunda 3 küp gümüş 1 küp altın bulunur kurt ini tepesindeki dikme taşın arkasında 3 renk taş vardır tam ortası iyidir 3 arşın aşağı kısımdaki uyuz suyundaki malımız gürgen ağacının dibindeki kaynak ve mezarlar arasındadır 3 taş dikilidir yengeç gibi taşın altı iyidir daha aşağı inersek indere ile karadere birleşir burada birkayada bir ayı ve iki yavrusu vardır ayı kendi malına bakar baktığı yamaçtaki düz yerde su kaynağının 7 adımbatısında malı vardır yavrular koltuk taşına bakar taşın batısında iki büyük çam ağaçı yapışıktıır kaltuğa doğto 5 adımda iki küp 160 ar okka deredeki acı suda bir süt kabı vardır şelale başında 43 okka dır

KARATEPE :Karatepe buradan göçenler göçmeden önce bulundukların köyün kuzeyine denk gelen sivri tepeye büyük bir mahzen yapıp üzerini kapatıp etraftan topladıkları çam kütüklerini burada yaktılar buradaki ateşgünlerce yandı butepe tamamen simsiyah kömür gibi oldu ateşin yandığı yerde kesinlikle ot bitmez buranın doğusu yağlı tepebatısı demir kapı doğusu toktok tepe kuzeyinde evliya tepe bulunur ayrıca butepeye karakütükmuhiti yakındır butepeden giden halk gürcü ve rum karışıktır yer doğu karadeniz gümüşhana ili sınırlarında kalır burdan giden yolun sonunda daki tepeden giresun gümüşhane ve deniz görünür


ÜÇ TEPELER Bu muhitte 3 adet tepe bulunur en büyük tepenin baş kısmı kayalıktır kayalığın başladığı yerden doğuya doğru 100 metre kadar mesafede bir kaynak onunda güney doğusunda 50 metre mesafede 20_30 ton kadar bir kaya bununda 30 metre güney doğusunda yine bir kaya bu kayanın ön tarafında 6 x 6 ebatında bir çöküntü yer vardır malı burdadır derinlik 7 arşın kadardır malı çok iyidir ikinci tepe büyük tepenin biraz uzağındadır burada bulunan kayalar uzaktan bakınca testere dişi gibi gözükür buranın 7 adım güneyindeki tek taşın altıdır derinlik 9 arşındır üçüncü tepenin malı zirvesinde olup derinlik 5 arşın kadardır1 ARKACIK DEĞİRMENİ ...Değirmenin nişanları direkli taş olacaktır.yalak taşı.sofra taşı. krokili taş.oluk başı çif delik taş bu taş hususi yap olacak Dut ağacı.deve .ayna.çerçeve. değirmen ocakbaşı camından gözükecektir değirmenin suyu iki yerden gelri PARA YERLERİ 1 değirmen unluğu. 2 domuz damı yapı arkası 1 kasa sokuludur 3 değirmenin içinde150 okkalık sandık saklıdır 4 değirmen ocağının arkası 1 küp 5 değitmen arka tarafı külfete dikkat 6 at geçmez yaya zor gecer Yataklı taş altı 4 teneke .2 bakır.put .3zincir birde halka olacak Kemer pınar pınar duvarlarının iç tarafı 3 oyuk 1 kazan .dikili taş 1 delik
 

Baykan

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Ocak 2020
Mesajlar
325
Tepkime puanı
833
Puanları
17
ÇAMLI TEPE: İznik in kuzey doğu kısmında 1,5 saat mesefede adı çamlık tepe denen yerde dağın üzerinde soba borusu gibi bir delik olan kaya var bukaya yerden1 metre kadar dışarıdadır burası açılırsa altından büyük bir kuyu çıkacaktır dikkat edin kuyuda havalandırma sistemi vardır içine düşülebilir kuyunun dibinde azileride dikili iki sütun ve sütunlar yazılıdır orta yerinde bir komutan mezarı vardır çok zengindir kuyuyu kapatan taşın altında müjdesi vardır 4 arşın kadardır

SARI KAYA: Sarıkayada bir koltuk taşı olacak karşısında kapıkaya vardır sarı kayada altın işlenen küçük bir darphane bulunur birde saatli taş vardır üçe çeyrek kala sarıkayanın önünden dere geçer biraz ileride birleşir burada değirmen bulunur yakınından geçen yol iki ye ayrılır burada bir mezar bulunur mezar doludur 3 dikili taş ve kaynak mezarın işaretidiR..

KARAHASAN KÖPRÜSÜ: köprünün baştarafındaki mahzen 3 taş muska şeklindedir altta dört köşe taş bir diz boyundan çıkacaktır dörtbin okka ikinci kafanın (kemerin) olduğu yerde kız resmi kantar ve terazi resmi nereye bakıyorsa hedef orası köprüde çekilecek taşlara dikkat köprünün doğu yüzü deniz tarafı 100.150 adım mesafede siyah karataş harasandan yapılmış önündeki küçük tepecik açılacak mahzendir 1150 okka öprü dere kuyu kuru çeşme derede değirmen köprüden yukarı 7 dikilitaş birinde mavzer resmi ana yolda bir haç işareti buhaç doğaldır yoldaki taşlardan oluşmuştur altı doludur 1 arşın kadardır buradan yukarıda yolun üstünde birkayada tas kadar oyma içinda müjdesi yolda 3 adet dikili taş 3 virajda ortadakinin altında bir küp köprümnün ayaklarında bir yılan kuyuya bakıyor bir dibek taşı var orada

AYRAN PINARI: 3 karavana resmi içlerinde yılan yatıyor yol pınar çayır yapı yeri pınarın tam karsşısı 7 adım 3 kilodur

ŞEYTAN DEĞİRMENİ ( RÜZGAR DEĞİRMENİ) Rüzgar değirmeni kuyu yol mezarlık top ağaçların olduğu muhit bir ucu uzun haç değirmen taşı ayna delik güneyyüzündedir...... mesafede 3 tenekedir


ALİBEY ÇİFLİĞİ:Akmeşe çiflik mevkisi bayraklar mevkisi yurt yeri kuyu çiflik kuyu yol alibey çifliğidir bina yeri çalan adam .1 kazan
FIRIN MAĞARA 25 ARABA İHTİYAT PARASI :iznik ,kale,ada ve burun kısmında fırın mağara Saltanat taşından yarım sol edip 150 adım mesafede dikili bir taş üstüne çıkılacaktır taşın tanınması üstü pastal(padal)(pardal) altı çok güzeldir yontuludur bu kıyafetle fırının alev deliğine rast geleceğiz burada 25 araba ihtiyat parasıdır altın vegümüştü

İZNİK_BEYAZ TEPE= İznik kuzeydoğu kısmı araznin şekli 7 adet taş ocakları 222 rakamlı beyaz tepe beyaz tepe mahzen 890 hatıl uzunluk yer altı yürüyüşü 270 genişlik tarafları örgüden tanınır içeride kurşunlu direklerde görülür Giriş nokta batı deniz 113 devam eder güney batı kısmı 90 basamak devam eder doğu üst kısmı 60 basamak devam eder içerdeki kısımlar batı deniz ilk girişin merdiveni arkası sökülecek 7 mili 4 deri 3 sıra taş sökülecektir onlara tesadüf edilecektir 4 milyon Orta kısımda 7 taş üstüstedir sökülecek yedinci taş nihayettir kaya ile dondurulmuştur Çaresi kezzap suyudur 20700 okka mal vardır nihayet tarafında horasanla kilim ebatında bir taş sökülecektir Açılan bu kuyu ve bu delik cihan evi denenen bir mağaraya çıkacaktır karadeniz sahıline necektir bu mağarada her milletin malı vardır KARA TEWPE ARAYANLARA DUYURULUR

TEKKE KÖY denen yerde bir gerçek müslüman türbesi vede yakınında değirmen vardır türbede ruslara ait şavaş için ayrılmış paralar vardır

AKSU DERESİ : bu derede 3 adet kuyu vardır bu kuyular ayrı ayrı yerlerde olup nikomedya krallığının malları buradadır

DAĞARCIK DEĞİRMENİ: karadere içinde aşağıda su üç koldan gelir sağdan gelen murat dere soldan gelen sarı su ortadaki karadere yada karanlık deresidir buderede bük bir şelale yada kazan gölü vardır gölün kıyısında üzerinda (+) buluna iki düz kaya var altları doludur iki kazan bu dere içinde bulunan arkacık değirmenine kayaya oyma 18 basamakla çıkılır bir suyda doğuya akar basamaklara batıdan çıkılacaktır 300 adım ilerisinde (KOCA PESTRE) ağzı kapalıdır sağ yanında yüksekce bir kesme yol vardır bu yola9 basamaklı ağaç merdivenle çıkılr kesme yoldan 11 adım yürüyüp soluna döndüğünde karşınıza mihrap şeklinde bir kapatılmış yer gelir burası 80 cm kalınlık 90 cm geniş 120 cm boyunda kapıdır üç kolu musavi yukarı kolu uzun olan bir put buranın işaretidir kapı açılıp içeri girince elinde iki bakırla su getiren kızla elinde kadeh bulunan bir kızı göreceğiz kapıdan girinca sağ tarafta bir topal ayı 2 tekerlekli bir su sakası arabası 3 koşulu katır olacak katırlarla bir kız resmi arasında(+) var içinde miktarı az para biri yalaktan su içer diğeri bir puta bakar halde 2 güvercin olup baktığı put içinda miktarı az değeri hayli yüksek para ve bir kroki vardır sol tarafta 2 karaca karşı karşıya yatar vaziyette karacalardan birinin arka bacağında bir put bir ayağı topal avcı bir karaca tavşan birde ayı olacak ayınını bacağı altında put 2 yarım papaz resimleri ile iki hocaresmide vardır 7 yavrulu birde tavuk var üzerindeki yavruya yılan saldırıyor.

KEŞİŞ TEPESİ:üzerinde rüzgardan durulmayan keşiş tepesinde cam ve çömlek kırıntıların ın bulunduğu göze çarparacaktır bunların 12 adım batısında dikili bir taş vardır bu taş ile TURNACI HANI karşı karşıyadır buhanın kapısına 11 adım mesafede bir kapalı kuyu vardır


HALKALI kaya kısalar köyü muhiti köprü halkalı dere han ve kahve yeri pınar ve dere yol izmit yoluhan arkası doğukısıma ve deredeki nişanlara dikkat kör pınarada dikkat tabanca bıçak ayna resmi kör pınar 1 su bakırı safi 9 okka han doğu tarafına dikkat mahzen göçüktür üstünde kum taşı ve kazan üstüstedir takyanusdur demekki halkalıkaya değil halkalı dere imiş

KARTAL kaya (karga barka koska) kaya diyede söylenir kartalkaya taş ocağıdır üç bölümdür arazinin doğu yüzüdür en üstü hattı içtima girinti deniz 5 basamaklı karaya çıkış vapur resmi görülecek çörek resmi su akıntısı ufak bir çayır portatif yol kurt resmi izmit bu üç bölüktaş ocağı mağaraları vardır kaya mağaranın semt ve ismi kırmızı kayalar kapı deliğikadar sarpta yüksekte delil . üçüncü genişlik esas istikamettedir önü deniz üst nihayetinde kaynak bir kara pınar vardır batı tarafında bir müddet sonra 40 katırlıkahır ve ahırın taşları ve hayvan su içme taşları yalak taşları vardır mağaradan üç bölge açılacak yerleri gösteren mevkii adam heykeli çift at koşulu landoz fayton terbiyeler elinde lambalarda önünde yanar vaziyette içinde üst üste üç masa kuruludur hesap defteri masa tainın altındadır para kısmı taş altında defterin alştında yine para vardır kantarlarlar 99 üstndedir kapak taşı 100şevlik yontulmuştur üç şeve seçiği yer açılacaktır işaretler taşta vardır ayna masa kasa resimleride duvarlardadır rum kızları sağ tarafta oynar kemençe mağara tavanında keman çeker bu kırk katır üç sefer etmiştir önce olan malın üstüne ilave edilmiştir ikinci odanın geçirme taşı tamamen yerleşmemiştir çekilince mal çıkacaktır açılacak noktalarda zincirli anahtar ayyıldız kilit vardır giriş mahalli diş taraf çakıl moloz taşve moloz ağaçlar atılmiştır ilk taşta kurt ağzını açmış salyaları akar halda bakıyordur

AVCI KARACA…..avcı ile karaca arasında bir kuyu vardır mal bu kuyunun içindeki yuvarlak kayadadır 2600 okkadır

TEKNE KAYA…bukayanın üzerinde tekneye benzer bir oyma bulunur kuşlar buradan su içerler önü uçurum ve deredir tekneden akan sular kayanın dibine düşer bu kayanın altı iki odadır ikiside doludur


SARI MEŞELİK; Kapı kayanın kuzey yamacındaki iki dere çatındaki alandır burada iki adet kaya vardır uzaktan mandaya benzerler birinin rengi sarı diğeri siyahtır sarı olan mandanın baktığı yerden 650 metre kadar mesafede bir acı su bulunur bu suyun arkasnda 5 adet cakıl yığma bulunur kaynak suyu içilmez aşağısında altın madeni ve kireç ocakları ile bir değirmen bulunur benti taştan kesmedir tam güneyi kapı kaya boğazıdır bentin arkasındaki duvarda bir mktar mal vardır kuru duvardır burada 3 galeri olup açik haldedir değirmen ile kaynak arasında ki kayalıkta bir mahzen vardır yine burada 3 kireç oçağı bulunup ikisi derenin karşısında biri tektir tek olan kara taşlı olup üzeri çuruf ile örtülüdür 2000 okkadır safi beyaz altındır yine burade 7 yavrulu tavuk ile topal ayıda mevcut olup değirmenin nişanıdır tavuklar kireç kuyusuna bakarlar

SARIKIZIN MEZARI; Kzılmadenden ve kazan kayadan giden yol kapı kaya muhitinde birleşir arada kalan kirazlı bel denenen yerden geçerken cok dar bir yerden geçer burası bir boğazdır kuzey güne olarak uzanır taş döşelidir buyol buradaki tepeye çıkarken 3 adet keskin viraj yapar ve bir büyük düzlükte son bulur burada han yeri çeşme ve mezarlık vardır dağın batısıdır budağın doğusundaki yerler cok dik ve sarptır arazide bol miktarda kiraz ağacı bulunur ortadaki virajdan 100 metre kadar doğuda bulunan 3 dev kiraz ağacının ortadakinin 21 adım güneyinde bir çocuk mezarı bulunur boştur burayı kazarsak altından düz bir kapak taşı ve üzerinde çiviı ile yapılmiş ceviz ağacı resmi görülür dikkatli bakmadık ca görünmez ka pak kırılıp altından emaneti alınır burası 7 kattır son katta sarıkızın altından heykeli mevcuttur


DİREKLİ MAĞARA :Mağara içinde yakılacak bir kutu samandan çıkan duman mağaranın dışındaki bir yerde topraktan dışarıya tüter tarzda çıktığı görülecektir burası tespit edilip 1.5 boy kazıldıkta. çetebaşının havanını bulacağız bununda alt kısmında iki oda vardır biri gümüş diğerinde altın vardır Bu mağaranın ilerisinde 7 basamaklı merdiven olup alt kısmında içi dolu bir bakır mevcuttur Merdivenlerden indikten sonra kara fırın ağzına varırsın arka üstü içine girince iç duvarında bir baston ile altın saplı bir şemsiye görürüz Yine mağarada içinde 2 put ile iki öküz resmide göze çarpar yine burada bir adam resmi vardır ve yine burada bir ayı ile köpek resmi vardır köpeğin içinde az miktar para ile kroki vardır son merdivenin altında da 31 çete başının odası olacaktır burası darp hanedir direkli mağara içindeki işler bunlardan ibarettir ibarettirKUŞ KAYADA kartal yuvasını bulacaksın orada bir delik var oradaki delikte nöbetçi bekliyormuş yuvanın üstünde ( +) vardır kır istavrozu al parayı aşağıya gir mağaraya biraz derin orası volcanın mağarasıdır kapıyı açıp içeri girersen arabın topuzunu yer ölürsün Onun için kapının dibini kaz yayları boz birinci odada kül çe ikinci odada dökme para varHARAMİ dere; Haramideresi 5 yılda biriktirdiklerimizi haramidereye gömdük bu adı oraya biz verdik çukur köyün içinden geçer tekne yayladan başlar karadenizde sonbulur karadere köyünden yukarıda bulunan kemer köprünün doğu ayağına kilisenin çanlarını horasan içine koyduk aşağıdaki kalenin zirvesine bir kazan altın koyup üzerini çakıllarla kapadık safi 640 okkadır burası kalenin batısına düşer güneş batarken birtek burası güneş alır 2 arşın kadardır bu kaleye kemer köprüden ve doğudan iki yol gelir doğudan gelen yoldakisuyun yukarısında dikilitaşlarla çevrili bir yer vardır borası kuyudur kaleye doğru bakan tarafından 7 mezar vardır bunlar sahte mezar olup altı mahzendir cok değerlidir 2800 okkadır 14 arşındır burda horoz evliyası bulunur kalenin karşısı delikkayadır nöbetçi kulesidir buradan kaleye halatlarla geçilir önü mezardır buranın arkatarafında su kaynağı vardır bir bakraç emaneti suyun içindedir 2 arşındır 20 okkadır buradaki kanalın altını doldurduk girişi mezardandır üzerindeki işaret daire içinde 67 rakamı vardır tam altıdır 780 okka harman obada ikidee birleşir sonrada karadereye karışır yukarıdan gelen dere kuzetden doğar güneye akar diğer iki derebatıdan doğar doğuya akar tam dere çatında çeşme vardır 3 adım doğusunda 3 küp gümüş 1 küp altın bulunur kurt ini tepesindeki dikme taşın arkasında 3 renk taş vardır tam ortası iyidir 3 arşın aşağı kısımdaki uyuz suyundaki malımız gürgen ağacının dibindeki kaynak ve mezarlar arasındadır 3 taş dikilidir yengeç gibi taşın altı iyidir daha aşağı inersek indere ile karadere birleşir burada birkayada bir ayı ve iki yavrusu vardır ayı kendi malına bakar baktığı yamaçtaki düz yerde su kaynağının 7 adımbatısında malı vardır yavrular koltuk taşına bakar taşın batısında iki büyük çam ağaçı yapışıktıır kaltuğa doğto 5 adımda iki küp 160 ar okka deredeki acı suda bir süt kabı vardır şelale başında 43 okka dır

KARATEPE :Karatepe buradan göçenler göçmeden önce bulundukların köyün kuzeyine denk gelen sivri tepeye büyük bir mahzen yapıp üzerini kapatıp etraftan topladıkları çam kütüklerini burada yaktılar buradaki ateşgünlerce yandı butepe tamamen simsiyah kömür gibi oldu ateşin yandığı yerde kesinlikle ot bitmez buranın doğusu yağlı tepebatısı demir kapı doğusu toktok tepe kuzeyinde evliya tepe bulunur ayrıca butepeye karakütükmuhiti yakındır butepeden giden halk gürcü ve rum karışıktır yer doğu karadeniz gümüşhana ili sınırlarında kalır burdan giden yolun sonunda daki tepeden giresun gümüşhane ve deniz görünür


ÜÇ TEPELER Bu muhitte 3 adet tepe bulunur en büyük tepenin baş kısmı kayalıktır kayalığın başladığı yerden doğuya doğru 100 metre kadar mesafede bir kaynak onunda güney doğusunda 50 metre mesafede 20_30 ton kadar bir kaya bununda 30 metre güney doğusunda yine bir kaya bu kayanın ön tarafında 6 x 6 ebatında bir çöküntü yer vardır malı burdadır derinlik 7 arşın kadardır malı çok iyidir ikinci tepe büyük tepenin biraz uzağındadır burada bulunan kayalar uzaktan bakınca testere dişi gibi gözükür buranın 7 adım güneyindeki tek taşın altıdır derinlik 9 arşındır üçüncü tepenin malı zirvesinde olup derinlik 5 arşın kadardır1 ARKACIK DEĞİRMENİ ...Değirmenin nişanları direkli taş olacaktır.yalak taşı.sofra taşı. krokili taş.oluk başı çif delik taş bu taş hususi yap olacak Dut ağacı.deve .ayna.çerçeve. değirmen ocakbaşı camından gözükecektir değirmenin suyu iki yerden gelri PARA YERLERİ 1 değirmen unluğu. 2 domuz damı yapı arkası 1 kasa sokuludur 3 değirmenin içinde150 okkalık sandık saklıdır 4 değirmen ocağının arkası 1 küp 5 değitmen arka tarafı külfete dikkat 6 at geçmez yaya zor gecer Yataklı taş altı 4 teneke .2 bakır.put .3zincir birde halka olacak Kemer pınar pınar duvarlarının iç tarafı 3 oyuk 1 kazan .dikili taş 1 delik
Emeğine sağlık ustam değerli bilgiler için.
Eşkıya işi beni hiç sarmıyor. Hiç elektrik almıyorum.
 

LÜTFEN KAYIT OLUNUZ!

Kayıt olarak bize soru sorabilirsiniz

Kayıt Ol
Üst Alt