Tarsus Danyal Peygamber Kabri Ziyaretim

aga_0074

Youtube sayfamız Defineadresi TV
Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
793
Tepkime puanı
1,966
Tarsustaki danyal peygamberin kabri ilk kazıdığı yıllrda bende bu kazının yanındaydım başındaydım..kazılar öyle tuhaf ve öyle gizemli geçti ki bizzat kendim o kazıda çalışan bir işçi abimin kendisiyle konuştuğum oldu adam oyle dehşet verici şeyler anlattı ki şuan bile tuylerim diken diken oluyor..kazı esnasında yaşadıkları garip olaylar ve sonrası...şuan bu abimiz tarsusa bağlı bir köyde yaşıyor köyüne de gittim ziyaret ettim. ve adam şuan akıl hastası oldu....sadece şunu söyleye bilirim sürekli kafası kesik baş görüyor...Gelin bereket pygamerimizi tanıyalım


800px-Даниил.jpg
Sistine Şapeli'nde Michelangelo'nun hazırladığı Danyal Peygamber resmi


DANYAL PEYGAMBER BEREKET PEYGAMBERİ
Hicri 17. yılında Hz. Ömer devrinde Tarsus fethedilince Danyal Peygamber'in mezarı açtırılmış burada büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılı uzun boylu bir ceset görülmüştür. Cesedin Yahudiler tarafından çalınmaması için, Hz. Ömer'in emri üzerine önceki yerine gayet derince defnettirilip üzerinden de Berdan Nehri'nden gelen ufak bir çayın suyunu kabrin üzerinden geçecek şekilde akıtıp hiç kimsenin kabre el sürmeyeceği şeklinde emniyete alınmıştır. Nitekim caminin son tamiratı sırasında çok derinlerde caminin arka ve alt kısmında suyun giriş yerinde gayet kalın ve gayet muntazam mazgal demirleri çıkmıştır. Danyal Peygamberin cesedi, bu mazgallardan geçen suyun çok aşağısındadır. Söz konusu alanda yapılan kazı sonucu mezar ortaya çıkarılmış ve çevre düzenlemesi yapılarak 2014 yılından itibaren Danyal Peygamberin Kabri olarak ziyarete açılmıştır.

Danyal Peygamberin Yüzüğü
Başından geçen maceraların sembolü olarak parmağındaki yüzüğün taşına biri erkek olan iki aslanın arasında bulunan genç bir çocuğun dişi aslan tarafından sevilmesi işlenmiştir.1581964769647.png
İngiliz sanatçı Briton Rivière tarafından resmedilen Danyal Peygamber ve aslanların tasviri resmi (1840-1920), 1890 (Manchester City Sanat Galerisi).

Çocukluk yılları
Danyal Peygamber Babil Kralı II. Nebukadnesar (MÖ 605-562) zamanında yaşamış Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve kehanetleriyle kurtarmış bir peygamberdir. Yaygın bir söylentiye göre Babil Kralı rüyasında İsrailoğulları’ndan gelecek bir erkek çocuğun kendi tahtını sarsacağını bildirmesi üzerine İsrailoğulları’ndan doğan erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir.

Bu nedenle Danyal Peygamber doğunca Kral onu dağ başında bir mağaraya bıraktırmıştır. Mağarada bir erkek ve bir dişi aslan tarafından büyütülen Danyal delikanlı olunca kavminin arasına karışmıştır.

Tarsus'ta yoğun bir kıtlığın yaşandığı dönemde şehre davet edilen Danyal Peygamber'in gelmesiyle birlikte bolluk olmuştur. Bu nedenle Danyal Peygamber Babil'e geri gönderilmemiş ölünce de Tarsus'ta şimdiki Makam Camisi'nin bulunduğu yere gömülmüştür.

İslam inancına göre; Danyal b. Hızkıl'ül'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyman b. Dâvud'un soyundandı. Danyal'ın Resul Olmayan Bir Nebi (Peygamber) Oluşu; 4. İslam Halifesi Ali, Danyal Peygamber hakkında: "O, Nebi olmayan bir Resul idi." demiştir...

Esir edilerek Babil'e götürülüşü
Bâbil hükümdarı II. Nebukadnezar (Arapça: Buhtünnasr)'ın, Beytülmakdis'i yıkarak İsrailoğullarının çocukları arasından seçip kumandanlarına paylaştırdığı esir çocuklar arasında Danyal Peygamber de, bulunuyordu. Bâbil halkı, Nebukadnezar'a başvurarak; "İsrailoğullarından esir edilen şu çocukları, bize vermeni, senden istemiştik. Sen de, onları, bize vermiştin. Vallahi, onlar, bizim yanımızda olalıdan beri, kadınlarımızın, bizi tanımadıklarını, onlarla ilgilendiklerini ve yüzlerini, onlara çevirdiklerini görüyoruz. O çocukları, ya bizim aramızdan çıkar, al, ya da onları, öldür!" dediler. Nebukadnezar; "İçinizden, her kim, elindekini öldürmek isterse, öldürsün!" dedi. Öldürülmek üzere çıkarılıp sağ bırakılmaları için, Allâh'a yalvarmaları üzerine, Nebukadnezar tarafından sağ bırakılan Danyal Peygamberle Hananya, Azarya ve Mişaye Bâbil zindanına atılmışlardı.

Babil Kralı II. Nebukadnezar'ın rüyasını yorumlaması
O sırada, Nebukadnezar; bir rü'yâ görmüş, fakat, gördüğü rü'yada görüp de, kendisini şaşırtan şeyi unutmuştu. Nebukadnezar, gördüğü rüyadan, korkmuştu. Sihirbazlarla kâhinlerden, bunun yorumunu sormuşsa da, onlar, yorumlayamamışlardı. Danyal Peygamber, arkadaşlarıyla birlikte zindanda bulundukları sırada, bunu, işitti. Zindancı; Danyal Peygamberin hal ve gidişatındaki güzelliği ve doğruluğunu görüp hoşuna gitmekte ve kendisine sevgi göstermekteydi. Danyal Peygamber, ona: :

Sen, bana bir iyilik yap: Sahibinizin katında aracı ol da, görmüş olduğu rü'yâyı, ona yorayım.

dedi. Zindancı, gidip Danyal Paygamberin dileğini, Nebukadnezar'a haber verdi. Bunun üzerine, Nebukadnezar, peygamber oğullarından Danyal Peygamber üç arkadaşını huzuruna çağırdı. Nebukadnezar'ın önünde, ona, secde etmedikçe, hiç kimse duramazdı. Fakat, Danyal Peygamber, onun önünde secde etmeksizin ayakta durdu. Nebukadnezar, ona: "Seni, bana, secdeden alıkoyan nedir?" diye sordu. Danyal Peygamber, :

Benim bir Rabb'im var ki, bana, ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi de, bana, emretti. Ben, kendisinden başkasına secde edersem, Onun, bana verdiği ilmi, benden çekip almasından ve beni, helak etmesinden korkarım!

dedi. Nebukadnezar; Danyal Peygamber verdiği cevaba hayret etti ve "Evet! Secde yapma! Sen, ahdine vefa etmekle, çok iyi etmiş ve sana verilen ilmin şerefini yükseltmiş, gözetmiş oluyorsun." dedikten sonra: "Sende, şu gördüğüm rü'yânın ilmi ve yorumu var mıdır?" diye sordu. Danyal Peygamber, "Evet!" dedi. Nebukadnezar, "Görmüş olduğum rüyâyı, sonra, bana isabet eden bir şeyden dolayı, unuttuğum, beni hayrette bırakan o şeyin ne olduğunu, bana, haber veriniz." dedi. Danyal Peygamberle arkadaşları: :

Sen, o rüyâyı, bize haber ver de, biz sana, onun yorumunu haber verelim.

dediler. Nebukadnezar, "Ben, onu hatırlayamıyorum. Eğer, siz, bana, onu, onun yorumunu, haber vermezseniz, omuz kemiklerinizi, sökeceğim!" dedi. Danyal Peygamberle üç arkadaşı, Nebukadnezarr'ın huzurundan çıktılar. Allah'a, dua ettiler. Tazarru ve niyazda bulundular. Kendilerine, yardım etmesini, sorulan şeyin öğretilmesini, dilediler. Yüce Allah da, onlara, sorulan şeyi öğretti. Onlar, hemen Nebukadnezar'ın huzuruna vardılar. Ona, "Sen, bir heykel görmüşsün!" dediler. Nebukadnezar, "Doğru söylediniz!" dedi. Danyal Peygamber ve arkadaşları "O heykelin iki ayağı ve iki bacağı: seramikten, iki dizi ve iki baldırı bakırdan; karnı gümüşten; göğsü altından; başı ve boynu demirdendi!" dediler. Nebukadnezar, "Doğru söylediniz!" dedi. Danyal Peygamberle arkadaşları: "Sen, onu, hayretle seyredip durduğun sırada, Allah, onun üzerine, gökten, bir kaya saldı da, onu, ufatıverdi! İşte, sana, rü'yânı unutturan da, bu idi." dediler. Nebukadnezar, "Doğru söylediniz!" dedi ve: "Peki, bu rü'yânın yorumu, nedir?" diye sordu. Danyal Peygamberle arkadaşları,

Bu rü'yânın yorumu, şöyledir, Sana, kralların kudret ve tasarruf durumları gösterilmiştir ki, onlardan, bazısının kudret ve tasarrufu, bazısından, daha gevşek ve yumuşaktı. Bazısının, kudret ve tasarrufu, bazısından, daha güzeldi. Bazısının kudret ve tasarrufu da, bazısından, daha sert ve katıydı. İlk kudret ve tasarruf: Seramik olup o, kudret ve tasarrufun en zaifi ve gevşeğidir. Sonra, onun üstünde bakır olup o, öncekinden daha üstün ve daha serttir. Sonra, bakırın üstünde gümüş olup o, bakırdan daha üstün ve daha güzeldir. Sonra, gümüşün üstünde altun olup o, gümüşten daha güzel ve daha üstündür. En üstünde bulunan demir, senin kudret ve tasarrufundur ki, o, hükümdarların en katısı ve kendisinden önce olanların en kudretlisidir. Senin görmüş olduğun ve üzerine, gökten Allah'ın salıp heykeli yere seren kaya ise, Allan'ın, (semâdan indireceği Kitapla) ahir zamanda göndereceği bir peygamberdir ki, o, hepsini ufatacak, emir, onun olacak, ona, varıp dayanacaktır!dediler..Danyal peygamberin II. Nebukadnezar katında yüksek bir itibar kazanışı
Danyal Peygamber; II. Nebukadnezar'ın rüyâsını, haber verdiği ve yorduğu zaman, Nebukadnezar, ona ve onun arkadaşlarına, çok ikram etti. Danyal Peygamber, sık sık, huzuruna kabul eder, yapacağı işleri, ona ve onun arkadaşlarına danışırdı. Danyal Peygamberi, üstün mevkilere getirdi. Danyal Peygamber, Nebukadnezar'ın yanında, insanların en şereflisi ve en sevgilisi olmuştu.

İslam inancına göre peygamber resimlerinin Danyal tarafından ipek kumaşlara çizilişi
İslam inancına göre Âdem Peygamber, çocuklarından gelecek peygamberleri görmeyi, Allah'tan dilemiş, Allah da, onların suretlerini, Cennet ipeklerinden kumaşlara, onun için çıkarttırıp kendisine indirmişti.

Bunlar; Âdem Peygamberin, güneşin battığı yerdeki Mahzeninde saklı bulunuyordu. Zülkarneyn onu, ele geçirdi. Âdem Peygamberin Mahzeninden çıkarıp Danyal Peygambere verdi. Danyal Peygamber de, onlara göre, bu sûretleri, ipek kumaşlara çizdi. Danyal Peygamber çizmiş olduğu bu suretler, Zülkarneyn'in ele geçirdiği suretlerin aynı idi.

Zülkarneyn tarafından verilen suretlere göre Danyal ipek kumaşlar üzerine çizmiş olduğu, Âdem'den, Muhammed'e kadar olan bazı peygamberlerin suretleri, sonra bu resimler kraldan krala geçerek, Bizans kralı Herakleios'a kadar ulaşmıştı. 1. İslam Halifesi Ebu Bekir'in gönderdiği elçiler Herakleios'a İslam'ı tebliği etmek için geldiklerinde, sandıktan Âdem Peygamberden Muhammed'e kadar olan peygamberlerin resimlerini sandığından birer birer çıkarıp Ebu Bekir Elçilerine göstermişti. Bu resimlerin varlığı hakkında kesin bilgiler mevcut ise de, şu an nerede ve kim tarafından korunduğu bilinmemektedir.

Danyal Peygamberin vefatı, cesedi ve kabri
Danyal Peygamber, bir müddet, Bâbil'de oturdu. Bâbil'den ayrıldıktan sonra, Huzistan'ın Şuş şehirinde kaldı. Orada, vefat etti. 2. İslam Halifesi Ömer'in halifeliği zamanında Şuş şehri, Abu Musa Ashaari tarafından feth edildi. Abu Musa Ashaari, Şuş kralı Sabur'u, öldürdü. Şuş şehrini, kuşattı. Şehirde bulunan şeyleri, Sabur'un mal ve mülklerini ganimet olarak aldı. Mal depolarını, dolaşıp onların içinde bulunanları, alırken, bir meydanda, kilitli bir depoya rastladı ki, deponun kilidi, kalayla mühürlenmişti. Abu Musa Ashaari Kilidi, kırdırdı ve kapıyı açtırdı. Abu Musa Ashaari, depoya girip bakınca, Uzun, havuz gibi oyulmuş bir taş ve içinde de, altun sırma ile dokunmuş bir kefenle kefenlenmiş, başı açık, ölü bir adam gördü! Abu Musa Ashaari da, yanında bulunanlar da, ölü zatın boyunun uzunluğuna hayrette kaldılar. Sonra, onlar, onun burnunu, karışladılar. Bir karıştan fazla olduğunu gördüler. Abu Musa Ashaari, Halife Ömer'e bir yazı yazıp Şuş şehrinden, Allah'ın, kendilerine nasib ettiği şeyleri haber verdi ve ölü zâtın işini de, yazısında, yazdı. Ömer onu okuyunca, bu kişi hakkında bilgi edinmeye çalıştı, fakat hiç kimsenin, onun hakkında bir bilgisi yoktu. Ancak, Ali, "Bu Zat, Danyal Hakîmdir. Kendisi, Resul olmayan bir Nebîdir. Eski zamanda, Nebukadnezar'ın ve ondan sonraki krallardan bazısının yanında bulunmuştu." dedi. Halife Ömer, Abu Musa Ashaari'ye yazı gönderdi ve onun üzerine, cenaze namazını kılmasını ve onu, Şuş'luların erişemeyecekleri bir yere gömmesini, kendisine, emretti..

Abu Musa Ashaari, yanında bulunan Müslümanlarla birlikte onun cenaze namazını kıldı. Suyu çekilen ırmak yatağının ortasına kabrini kazdırıp, kendisini gömdürttü.

KENDİ ÇEKİMLERİM.....
100_6445.JPG
100_6438.JPG
100_6439.JPG
100_6440.JPG
100_6441.JPG
100_6442.JPG
100_6443.JPG
100_6444.JPG
 

PiSaGoR

Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
90
Tepkime puanı
205
Web sitesi
www.defineruhu.com
Benim aklım aadigi bir şey var
bilenen Peygamber mezarlarında ne gibi bir arkeolojik çalışma yapılır ?
bunun sonuçları olduğunu bilinmezmi ?

onlarca sarı baba bilmem ne baba türbeleri var SÖZDE TÜRBE
Birde sarıkız kırmızı kız lacicert hatun mezarları var
onlarda çalışma yapılsa anlarım
ama Dalyan Peygamber in turbesini mezarını açmanın bence daha ağır bedelleri olmalı
kusura bakmasın kimse benim düşüncem bu yönde
tekrsr egine sağlık dostum ...
 

aga_0074

Youtube sayfamız Defineadresi TV
Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
793
Tepkime puanı
1,966
Benim aklım aadigi bir şey var
bilenen Peygamber mezarlarında ne gibi bir arkeolojik çalışma yapılır ?
bunun sonuçları olduğunu bilinmezmi ?

onlarca sarı baba bilmem ne baba türbeleri var SÖZDE TÜRBE
Birde sarıkız kırmızı kız lacicert hatun mezarları var
onlarda çalışma yapılsa anlarım
ama Dalyan Peygamber in turbesini mezarını açmanın bence daha ağır bedelleri olmalı
kusura bakmasın kimse benim düşüncem bu yönde
tekrsr egine sağlık dostum ...
12 işçi telef oldu bu kazı çalışmasında bundan kimin haaberi var ??? kimsenin....aslında arkeolojik kazı yapılmadı..restorasyon yapılıyordu tutmayınca restporasyon arkeolojik kazıya döndü...
 

kaan5557

CO Admin
Katılım
20 Ocak 2020
Mesajlar
265
Tepkime puanı
703
Yaa herzaman diyorum bizim definecilerin siyonist boş sandığının ki adı ahit sandığı..onun peşine düşeceğinize .. o sandiktan milyar kere daha kıymetli olan dünya üzerinde en saklı kıymetli olan Adem a.s dan Zülkarneyn a.s ondan Danyal a.s ve roma imparatoru ..hz.Ebubekir Sıddik radiallahu anhume kadar peygamber resimlerinin oldugu sandiga odaklansinlar....
Ama yok yahudi kültürü beyinleri hep meşgul eder...varsa yoksa kendileridir...bizim define sanayide bu zokayi hep yutar...
Su ahit sandıģindan midem bulaniyor...
 

PiSaGoR

Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
90
Tepkime puanı
205
Web sitesi
www.defineruhu.com
12 işçi telef oldu bu kazı çalışmasında bundan kimin haaberi var ??? kimsenin....aslında arkeolojik kazı yapılmadı..restorasyon yapılıyordu tutmayınca restporasyon arkeolojik kazıya döndü...
Dostum restorasyonun çizgiler i sinirlari bellidir
bizler bunun gibi yüzlercesi ne şahit olduk
restorasyon adı altında
cok kazı yapıldı
buda öyle olmuş belli ki ben şahsen uzulmedim
maşa nasibini almış büyük patronlardan tut en zirvesine kadar nasibini alsa daha güzel olacaktı
neyse darısı onlarında başına inşallah
 

PiSaGoR

Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
90
Tepkime puanı
205
Web sitesi
www.defineruhu.com
Yaa herzaman diyorum bizim definecilerin siyonist boş sandığının ki adı ahit sandığı..onun peşine düşeceğinize .. o sandiktan milyar kere daha kıymetli olan dünya üzerinde en saklı kıymetli olan Adem a.s dan Zülkarneyn a.s ondan Danyal a.s ve roma imparatoru ..hz.Ebubekir Sıddik radiallahu anhume kadar peygamber resimlerinin oldugu sandiga odaklansinlar....
Ama yok yahudi kültürü beyinleri hep meşgul eder...varsa yoksa kendileridir...bizim define sanayide bu zokayi hep yutar...
Su ahit sandıģindan midem bulaniyor...
Ahit sandığı yahudilerin kutsalı kendilerine uğur getireceklerini düşünerek
savas muhaberesine sandigida getirirler
ama en büyük bozgunu sandığın savaş muhaberesinde olduğu zaman yediler
o savaş hangi savaştı şuan aklımda deyil ama
onlarin en büyük bozgunlugu ve tarihteki yüz karaliklari oldu
Al sana ahit sandığı
ha bu arada o savaşta Ahit Sandığını Kaptirdilar gidiş o gidiş
hala yok sandık 😂😂
 

kaan5557

CO Admin
Katılım
20 Ocak 2020
Mesajlar
265
Tepkime puanı
703
Ahit sandığı yahudilerin kutsalı kendilerine uğur getireceklerini düşünerek
savas muhaberesine sandigida getirirler
ama en büyük bozgunu sandığın savaş muhaberesinde olduğu zaman yediler
o savaş hangi savaştı şuan aklımda deyil ama
onlarin en büyük bozgunlugu ve tarihteki yüz karaliklari oldu
Al sana ahit sandığı
ha bu arada o savaşta Ahit Sandığını Kaptirdilar gidiş o gidiş
hala yok sandık 😂😂
Umarim bulurlar yine savaşta çikartirlar...
 

aga_0074

Youtube sayfamız Defineadresi TV
Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
793
Tepkime puanı
1,966
Dostum restorasyonun çizgiler i sinirlari bellidir
bizler bunun gibi yüzlercesi ne şahit olduk
restorasyon adı altında
cok kazı yapıldı
buda öyle olmuş belli ki ben şahsen uzulmedim
maşa nasibini almış büyük patronlardan tut en zirvesine kadar nasibini alsa daha güzel olacaktı
neyse darısı onlarında başına inşallah
merak etme ilk o baş nasibini aldı mezardan..tepesine yumruğu yedi yani...
 

Baykan

Moderator
Katılım
25 Ocak 2020
Mesajlar
325
Tepkime puanı
833
Çok güzel bilgiler sonuna kadar zevkle okudum.
Hakkaten ahit sandığıyla uğraşmaktansa ilk peygamber Adem a.s den son peygamberimiz Hz. Muhammede kadar olan peygamberlerin resimlerinin olduğu sandığı aramak daha değerli olur.
Tabi bunu define için değilde bizim kutsallarımız için yapmak gerek.
 

aga_0074

Youtube sayfamız Defineadresi TV
Yönetici
YÖNETİM
Katılım
19 Ocak 2020
Mesajlar
793
Tepkime puanı
1,966
Çok güzel bilgiler sonuna kadar zevkle okudum.
Hakkaten ahit sandığıyla uğraşmaktansa ilk peygamber Adem a.s den son peygamberimiz Hz. Muhammede kadar olan peygamberlerin resimlerinin olduğu sandığı aramak daha değerli olur.
Tabi bunu define için değilde bizim kutsallarımız için yapmak gerek.
işte bu yuzden ahit sandığı ile bu resim sandığının akdeniz bölgesinde olduğu söyleniyor
 

kaan5557

CO Admin
Katılım
20 Ocak 2020
Mesajlar
265
Tepkime puanı
703
Çok güzel bilgiler sonuna kadar zevkle okudum.
Hakkaten ahit sandığıyla uğraşmaktansa ilk peygamber Adem a.s den son peygamberimiz Hz. Muhammede kadar olan peygamberlerin resimlerinin olduğu sandığı aramak daha değerli olur.
Tabi bunu define için değilde bizim kutsallarımız için yapmak gerek.
Bu ahit sandigi varmi bilmem ama varsada icinde siyonist şeytani simgeler vardir...bu israil ogullari peygamber katilidir...musa aleyhisselam bir yere giderdide arkasindan yoldan cikarlardi bu defa kere oldu...demem o ki bos sandik...palavra...

asıl sandik...peygamber resimleri olan sandik...dusunsenize...adem a.s resmi var...dusunsene iki cihan serveri ..Allahin habibim dedigi peygamberimizin resmi var...isa a.s var..musa a.s ..ibrahim a.s ve daha niceleri...kutsalligina paha bicilebilirmi...sandik bu...kiymetli bu sandik..yoksa yahudi yutturmacasi seytani sandik degil...
 

Baykan

Moderator
Katılım
25 Ocak 2020
Mesajlar
325
Tepkime puanı
833
Bu ahit sandigi varmi bilmem ama varsada icinde siyonist şeytani simgeler vardir...bu israil ogullari peygamber katilidir...musa aleyhisselam bir yere giderdide arkasindan yoldan cikarlardi bu defa kere oldu...demem o ki bos sandik...palavra...

asıl sandik...peygamber resimleri olan sandik...dusunsenize...adem a.s resmi var...dusunsene iki cihan serveri ..Allahin habibim dedigi peygamberimizin resmi var...isa a.s var..musa a.s ..ibrahim a.s ve daha niceleri...kutsalligina paha bicilebilirmi...sandik bu...kiymetli bu sandik..yoksa yahudi yutturmacasi seytani sandik degil...
Haklısın ustam onlar bizim sandığı saklamış kendi yalan sandığını gözde yapmışlar. Bizim için onların sandığının bir önemi yok.
 

kaan5557

CO Admin
Katılım
20 Ocak 2020
Mesajlar
265
Tepkime puanı
703
Haklısın ustam onlar bizim sandığı saklamış kendi yalan sandığını gözde yapmışlar. Bizim için onların sandığının bir önemi yok.
tabiki ustam...yahudi toplumunu diri tutmak...diger milletlerede korku ve saygi kazandirmak icin yutturmaca...bos iş...ömrü olan şahit olacak palavra olduguna...ben tarih düştüm...
 
Üst Alt